29 grudnia 2020

Ogłoszenie Zarządu w sprawie NWZA 14-01-2021

Zarząd Spółki Browar Wrężel S.A. z siedzibą w Zarzeczu, ul. Łęgowa 1, 34-326 Łodygowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000811782, REGON: 243583660, NIP: 5532515339, kapitał zakładowy 354.083,30 zł, wpłacony w całości, niniejszym zwołuje na dzień 14 stycznia 2021 r., godzina 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Karczmie Beskidek Smak, ul. Siedlakówka 72, 34-322 Gilowice.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  3. Stwierdzenie prawidłowości Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
  5. Wolne wnioski.

Ogłoszenie o analogicznej treści zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 23 grudnia 2020 r., nr 250/2020 (6140), poz. 74009.

Zarząd Spółki Browar Wrężel S.A. po przeanalizowaniu, dokonał wyboru oferty spółki Dom Maklerski NAVIGATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000274307), jako podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki.

Równocześnie mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, związaną z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2, Zarząd Spółki zachęca do ograniczenia ilości osób, uczestniczących osobiście w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy. W załączeniu przesyła się druk pełnomocnictwa wraz z treścią planowanej do podjęcia uchwały. Zarząd sugeruje umocowanie przez akcjonariuszy pełnomocników w osobach r.pr. Marka Szczotki, r.pr. Dominika Szczygła oraz adw. Wojciecha Zontka. Każdy z pełnomocników będzie upoważniony do samodzielnego reprezentowania akcjonariuszy w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Treść pełnomocnictwa ściśle wiąże pełnomocników, co do sposobu oddania głosu za uchwałą.

Zarząd uprzejmie prosi o niezwłoczne odesłanie pełnomocnictwa w formie skanu oraz oryginału pocztą lub przesyłką kurierską na adres spółki: ul. Łęgowa 1, 34-326 Łodygowice.

Pliki do pobrania:

 

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi piwnymi wybrykami! Zapisz się do newslettera i otrzymuj świeże treści prosto na swoją skrzynkę e-mail.

Śledź naszą aktywność
w mediach społecznościowych!